De overheid betaalt mee voor uw succes…!

Ondernemingen in Vlaanderen kunnen jaarlijks in het kader van de vereenvoudigde KMO-portefeuille tot 15.000 euro subsidies bekomen bij de Vlaamse overheid!
NMI bvba is geregistreerd als dienstenleverancier voor de KMO-portefeuille in de pijlers ‘advies’ en ‘opleiding’. Ook voor de nieuwe KMO-groeisubsidie kan u op ons een beroep doen!

Aarzel niet om ons te contacteren, wij vertellen u graag hoe u kan genieten van deze overheidssteun.

Strategisch advies

 • Begeleiding bij het uitwerken van een toekomstvisie, een businessplan, een strategische kaart en/ of een strategische en operationele planning voor uw bedrijf.
 • Het identificeren van de juiste performantie indicatoren en het uitwerken van een bruikbaar management dashboard.
 • Het uitwerken van een klantgerichte en performante organisatiestructuur of het uitwerken van een herstructurering.
 • Het verhogen van uw competitiviteit.

Advies

 • Ondersteuning bij het uitwerken van een afgestemde aanpak voor procesbeheer, performantiemanagement, riskmanagement, lean management, kwaliteitsmanagement, interne controle, project-management, enz.
 • Begeleiding bij het uittekenen en het optimaliseren van uw processen, het optrekken van uw efficiëntie en het reduceren van uw OPEX (operationele kosten).
 • Assistentie bij het aansturen en beheren van uw projecten en uw projectportfolio, met het oog op het realiseren van een maximale toegevoegde waarde.
 • Introductie van een effectief communicatie- en veranderbeheer.

Opleiding

 • Strategisch management.
 • Project- en portfoliomanagement.
 • Risicomanagement
 • Kwaliteitsmanagement
 • Business Process Management en optimalisatie van uw processen.
 • Lean management.
 • Strategische communicatie en veranderbeheer.

©Copyright - Tigerous for NMI