Creëer blijvend projectsucces !

Het blijft een harde realiteit te moeten vaststellen dat ondanks alle aandacht, theoretische modellen en methoden en technieken het merendeel van de projecten faalt … Waar gaat het dan fout en hoe kan het anders?

Er zijn een paar hefbomen die alvast kunnen helpen om te komen tot blijvend projectsucces.

 • Het gaat om de juiste projecten juist doen … en te zorgen dat het resultaat van het project ook wordt ingezet en leidt tot de beoogde (beloofde) baten.
  • Belang van een geïntegreerde aanpak die de volledige levenscyclus afdekt, m.a.w. eigenlijk van idee tot batenrealisatie …
 • Het gaat om betrokkenheid, eigenaarschap, transparantie en inzicht.
  • Blijvend projectsucces is een ketenverantwoordelijkheid waarin de projectleider en zijn team een belangrijke schakel zijn maar dat start bij het management en eindigt bij de lijnfuncties …
 • Een goede aanpak steunt op beheer ipv op controle.
  • Organisaties die niet accepteren dat er fouten worden gemaakt leveren ook minder resultaat op. Een oplossingsgerichte beheersmentaliteit zet aan tot eerlijke rapportage, beter inzicht en dus ook meer beheersmogelijkheid …
 • Een goede aanpak sluit aan op de organisatie.
  • Methodologieën reiken ideeën en basisprincipes aan maar elke organisatie is anders! Ontwikkel een eigen aanpak, die steunt op bestaande modellen, maar die rekening houdt met de organisatie, de maturiteit, de cultuur, …
 • Het is niet belangrijk om tools of instrumenten te hebben maar wel om de juiste tool te hebben.
  • Aangepast aan de eigen aanpak, functioneel toereikend, eenvoudig in gebruik en toegankelijk …
 • Een juiste cultuur biedt de stabiliteit en het kader om blijvend te lukken.
  • Een keuze die het management moet maken, met de bereidheid zich er ook voor in te spannen. Leiderschap zal hier het verschil maken …

Blijvend projectsucces komt niet van zelf maar het is ook geen rocket-science. Een gezonde dosis boerenverstand, een flinke scheut pragmatische en de aandacht gericht op wat cruciaal is helpen je al een eind op weg …