Wij reiken organisaties de expertise, kennis en ervaring aan die zij nodig hebben om hun ambitie en strategie te realiseren. Wij brengen u geen theoretische modellen of bandwerk maar zetten in op praktisch en onmiddellijk toepasbaar maatwerk, omdat elke organisatie uniek is!

Strategie:

“Waar wil je als organisatie naar toe …”

Een succesvolle organisatie aansturen, of het nu een KMO is of een publieke instelling, noodzaakt een duidelijk en evenwicht toekomstperspectief.

Wij helpen u om deze toekomstvisie te definiëren, om de juiste prioriteiten te stellen of om de plannen te maken die u helpen uw doel te bereiken!

 • Begeleiden van strategische denkoefeningen, analyses en seminaries
 • Begeleiden van directiecomités, raad van bestuur, raad van advies
 • Vastleggen van toekomstvisie en strategie
 • Definiëren van strategische en operationele plannen

Veranderen en groeien:

“Hoe geraak je er …”

Veranderen steunt meestal op concrete verbeterprojecten. Heel wat organisaties – private ondernemingen, administraties of vzw’s – hebben reeds het belang ontdekt van een kwalitatieve opvolging van hun projecten en programma’s.

Vanuit onze jarenlange ervaring ondersteunen wij u bij:

 • Het opzetten en implementeren van een adequaat portfolio-, programma- en projectbeheer
 • Het inrichten van een PMO
 • Het verzekeren van een doeltreffende afstemming van uw ICT-projecten op uw organisatie-ambitie en -doelstellingen
 • Het uitvoeren van een organisatie-audit en het herontwerpen van organisatiestructuren
 • Het toepassen van een afgestemd en integraal veranderbeheer

Operationele uitmuntendheid:

“Hoe goed zijn we bezig …”

Alle organisaties streven naar efficiëntie en groei, naar optimalisatie en innovatie, efficiënt en effectief, snel en betrouwbaar, flexibel en kwalitatief, verbeteren en innoveren … het komt niet van zelf!

Wij helpen u door u een aantal hefbomen aan te reiken die we afstemmen op uw eigen organisatie en ambitie:

 • Procesanalyse, BPM en LEAN
 • Performance management
 • Risicobeheersing en beheerscontrole (COSO, Balanced Scorecard)

Inzicht en informatie:

“Hoe hebben we het juiste inzicht …”

Het nemen van de juiste beslissing steunt meestal op het kunnen beschikken over de juiste informatie op het juiste moment. Het klinkt eenvoudig maar voor heel wat organisaties blijft het een echte uitdaging. Vaak blijkt de toegang tot de basisinformatie een struikelblok.

Wij helpen organisaties orde op zaken te stellen, informatie te ontsluiten en bruikbaar te maken voor de bedrijfsprocessen maar evenzeer om de juiste managementbeslissingen te nemen. We creëren inzicht op het hoogste niveau zodat de top van de organisatie met kennis van zaken de gepaste beslissingen kan nemen.

We identificeren de informatiebehoefte en de bestaande informatiebronnen, werken een datamodel uit waarbij we eventuele conflicten of incoherenties (tussen databronnen) wegwerken en de kwaliteit van de informatie verzekeren.

We werken een gepaste architectuur uit en zoeken naar de meest afgestemde informaticaoplossing, pragmatisch en afgestemd op de reële behoeften, steeds vanuit een absolute neutraliteit en gefocust op de belangen van onze opdrachtgever. Onze brede ervaring in IT- en data-architectuur geeft ons de bagage om dit op de meest pragmatische wijze, zonder big-bang scenario’s, te realiseren.

 • Datamodelling
 • Enterprise architecture

©Copyright - Tigerous for NMI